Határtalanul Erdélyben, 2024

2024. május 27-én, hétfő reggel indultunk ötnapos tanulmányi kirándulásunkra Erdélybe. Az utazás előtti előkészítő órákon megismerkedtünk Erdély történelmével, földrajzával, továbbá a meglátogatni szándékozott „bakancslistás” helyek, városokról való alapvető tudnivalókkal és néhány érdekességgel. Kiosztásra kerültek az út során felkeresett helyszínekhez kötődő híres magyar személyiségeinek nevei, akik életéből a tanulók kiselőadásokkal készültek. Az utolsó előkészítő óra során a diákok megismerték a buszos utazás szabályait is, illetve rendkívüli szülői értekezlet keretében a szülők részletes tájékoztatása is megtörtént.

Első állomásunk Nagyvárad volt, ahol a város bejárása során a tanulók a megismerkedtek Várad nevezetességeivel: sétánkat a várnál kezdtük, majd a város sétálóutcáin áthaladva érintettük a Sas-palotát, sétáltunk a Kőrös-parton, a váradi költők szoborcsoportjánál kiselőadást hallgattunk Ady Endréről, majd tanulmányoztuk a város szecessziós építészeti különlegességeit.

Utunk következő állomása Királyhágó, a történelmi Erdély kapuja volt, majd az esti órákban érkeztünk Torockóra, ahol a szállás elfoglalása után, vacsora közben megbeszéltük a nap élményeit.

A következő napokban bejártuk a Tordai hasadékot. A természetföldrajzi érdekességek és az élővilág tanulmányozása közben megismerkedtünk a hasadékhoz és Szent László királyhoz köthető mondavilággal.

Jártunk Marosvásárhelyen is, ahol idegenvezetéssel jártuk körbe a Kultúrpalotát, majd a város egyéb fontos helyszíneivel ismerkedtünk meg. Sétánkat a Várban zártuk, ahol tanulói kiselőadásokon keresztül ismerkedhettek meg a diákok Vásárhely történelmével.

Aztán felfedeztük a Tordai Sóbányát, ahol megismerkedtünk a só fontosságával, a kereskedelemben és Erdély történelmében betöltött szerepével, valamint a régen élt bányászok hétköznapjaival.

Természetesen Torockóval, a székely Hollókővel is alaposan megismerkedtünk. Bejártuk a falut, megcsodáltuk a híres, zöldablakos házakat és meglátogattuk a Falumúzeumot és megnéztük Torockó vízimalmát is.

Tanulmányutunk utolsó előtti napján korán keltünk útra: a nap első programja Nagyenyed és a Bethlen Gábor kollégium meglátogatása volt. Az iskolán az igazgatóhelyettes hölgy vezetett végig, majd a város és az iskola történelméről diákjaink a nagyenyedi diákoktól hallhattak érdekességeket, majd megmutatták az iskolamúzeumot is. Az esős idő miatt sajnos a leszervezett meccsre nem került sor, de a két diákcsoport így is minőségi időt tölthetett együtt. Végezetül megkoszorúztuk a nagyenyedi vár falánál elhelyezett emléktáblát.

Ezen a napon a következő állomásunk Nagyszeben volt, ahol megcsodáltuk a várfal vonalában levő bástyákat és a méltán nevezetes „kacsintós” háztetőket. Az erdélyi szászok fővárosának bejárását diákelőadások színesítették.

Az utolsó megállónk a fejedelmek városa, Gyulafehérvár volt. A Szent István által alapított püspöki székesegyház megtekintése során diákjaink meséltek az itt nyugvó nagy történelmi személyiségek életútjáról, híres tetteiről. Felelevenítettük ismereteinket a Hunyadiakról, és beszélgettünk Márton Áron életéről is. A gyulafehérvári Vár bejárása után pedig megkoszorúztuk Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szobrát.

Tanulmányutunk utolsó napján egy sétával vettünk búcsút a Duna-napokra készülődő falutól, majd Kolozsváron töltöttük a délelőttöt. Megtekintettük Mátyás király szülőházát, majd Mátyás-szoborcsoport előtt meséltek a diákok a reneszánsz király életútjáról és híres hadvezéreinek tetteiről. Végül városnéző sétánk során megtekintettük a város díszes épületeit, megemlékeztünk az első magyar kőszínházról és Bolyai egyetemről, végül sétánkat a Farkas utcai református templomnál zártuk. Hazautunk során a diákok élményektől eltelve pihentek.

Hazaérkezésünk után értékelő órán beszéltük meg tapasztalatainkat, ahol az élmények felelevenítése a tanulmányúton készült fotókkal színesítve történt meg. Az értékelőórát egy játékos kahoot-vetélkedővel zártuk, ahol felmérhették a diákok, mennyire emlékeznek egy hét távlatból a tanulmányút helyszíneire.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

WordPress Lightbox Plugin