HATÁRTALANUL!

A Határtalanul! Programba való bekapcsolódást gimnáziumi tanulóinkkal már 5-6 évvel ezelőtt is terveztük, de sajnos azóta nem jött össze olyan tanulói létszám, ami a pályázást lehetővé tette volna.

A 2016/17. tanév kezdetén merült fel az ötlet újra, hogy a 2017/18. tanév alatt – mivel kislétszámúak a középiskolás osztályaink – két gimnáziumi osztály közösen részt vehetne egy pályázaton belüli Tanulmányi kiránduláson Erdélybe, amely az Arany –Emlékévhez is kötődik. Mind a tanulók, mind a szüleik örömmel fogadták és támogatták a felvetett ötletet. A megvalósításhoz szükséges Partneriskola a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szaklíceum lett. A diákjaink kísérőtanárainak személye kézenfekvő volt – a két földrajz szakos osztályfőnök és egy magyar szakos kolléganő; hozzánk csatlakozott még a pályázaton kívül egyik kolléganő férje is.

A projekt megvalósításának kezdete 2017. 09. 01., tervezett fizikai befejezése 2018. 06. 15. volt.

Korábban gimnazistáinkkal nem vettünk részt Határtalanul! programban, emiatt is döntöttünk úgy, hogy a tanulmányi kirándulás szervezését egy utazási iroda bevonásával oldjuk meg – több tucat jelentkező volt a feladatra.

Mivel az 1800-as években Petőfi Sándor járt lakóhelyünk környékén – nevét viseli a Somoskői vár lábánál lévő Petőfi-kunyhó ( állítólag itt szállt meg továbbindulása előtt) és az Eresztvénybe átvivő Petőfi-sétány, valamint Salgó című verse Salgóbányán álló várhoz kapcsolódik; és az Arany Jánossal való barátsága az irodalmi tanulmányokból ismert volt a diákok előtt is – választottuk az együttműködésünk címének a következőt: „Székelyföld és Palócföld – Petőfi Sándor és Arany János költészetének tükrében.”

A cím generálta a kirándulások főbb állomásait és a tevéknységeket.

Előkészítő foglalkozásokon Petőfi és Arany költészetén túl a diákok kutatómunkát folytattak az általuk kiválasztott földrajzi helyek, látványosságokkal kapcsolatosan; amiket kiselőadások, PPT-k formájában több földrajz ill. osztályfőnöki órán megosztottak egymással.

Arany balladák feldolgozására is sor került a magyar és néhány kapcsolódó (ének-zene, rajz) órákon, amik eredménye egy színpadi bemutató és egy rövid videófilm is lett.

Az erdélyi utazást megelőzően a két osztály tanulói közül vegyes csapatokat alkotva irodalom- és művelődéstörténeti, kicsit földrajzi vetélkedőt rendeztünk a két kolléganő segítségével – így kalkulálva a Partneriskolába tervezett, megvalósítandó egyik közös játékos program időigényét.

Az előkészítő munkálatok részeként információs tablókat is készítettünk a tanulók közreműködésével, amik közül Sepsiszentgyörgyön is bemutattunk néhányat; valamint a nálunk majd közösen meglátogatandó helyszínek némelyikén terepbejáró túrákon vettünk részt.

  1. utazás:

Az Uzoni Péter Gimnázium tanulóinak az utazására 2018. május 15-18. került sor.

Az Arany Emlékévhez kapcsolódó egyik legemlékezetesebb helyszín Nagyszalontán az Arany-relikviák megtekintése volt. Késő este értünk a Mókus panzióba, Bikfalvára, ahol a vendéglátóink kifejezetten kedvesen bántak velünk. Innen az első falu Uzon, aminek a táblájánál nem hagyhattunk ki egy csoportképet, megörökítve az usonisokat Uzonban.

Hosszú buszozást követően kirándulásunk 2. napján a Puskás Tivadar Szaklíceumban nagyon kedves fogadtatásban volt részünk mind az igazgató úr, Demeter Dávid, mind a diákok és tanáraik részéről. Kiscsoportokat alakítva bemutatták az iskolájukban lévő rendkívül érdekes Híradástechnika történeti Múzeumukat, valamint hogy milyen sok féle képzés folyik a különböző laborokban, tanműhelyekben.

Megbeszéltük az előttünk álló feladatokat – az eredetileg a Szent Anna-tóhoz tervezett focimeccset is ide az iskolába helyeztük át, és a vegyes csapatok közötti vetélkedőre is sor került. Rövid ismertetőket hallhattunk a meglátogatandó helyszínekről, programokról.

A focimeccset az Uzonisok kiemelkedő teljesítményükkel megnyerték idegenben.

Ezt követően Sepsiszentgyörgyön a puskás és uzonis diákok közösen ellátogattak a Székely Nemzeti Múzeumba, majd Sepsiszentgyörgyön megvalósítandó program volt még Arany János szobrának közös megkoszorúzása.

Sikerült időt szakítani Benedek Elek kúriájának megtekintésére is Kisbaconban, ahol a magyar népmeséiről ismert író dédunokája, Szabó Réka segített feleleveníteni a nagy mesemondó emlékét. Itt még megtekintettük a Tájházat és egy ma is működő 200 éves Vízimalmot.

A 3. nap a székely népi balladák, hagyományok, szokások, néprajz, életmód megismerésének folytatásáé volt: Alsócsernáton Skanzenje – Pali bácsi idegenvezetése egy élmény volt mindannyiunk számára-, valamint Kézdivásárhely udvartereinek meglátogatása segített minket közelebb kerülni az erdélyi magyarság egykori mindennapjaihoz. Kézdivásárhelyen Gábor áron szobrát is megtekinthettük; ez azért is „jött jól”, mert az egyik útiállomásunkat, Nyerges-tetőt (amit Bem apó, Petőfi, a Szabadságharc miatt szerettünk volna útbaejteni- de ezek irodalmi és történelmi jelentőségéről megemlékeztünk) ki kellett hagynunk, mivel az időjárás és az útviszonyok nem mindig kedveztek nekünk.

A Szent Anna-tónál szemet gyönyörködtető látvány tárult elénk, ahol életre szóló élményekkel is gazdagodhattunk – ilyen közelről szabadon medvét korábban még egyikünk sem látott.

A Puskás líceumba visszaérve az irodalmi est programjai alatt közelebb kerülhettünk a székely nép szokásaihoz, hagyományaihoz, eredetéhez, történelméhez; Arany balladák részleteivel, feldolgozásával az irodalmi ismeretek is bővülhettek.

Találkozásunkat közös népdalénekléses, néptáncos mulatsággal zártuk.

Ez a táncház is maradandó élményt nyújtott valamennyi résztvevőnek.

Hazafelé vezető utunkon a Tordai-hasadék különlegességében gyönyörködhettünk, és itt Tordán volt egy kis időnk a Tordai sóbányába is lemenni. Ez arról híres, hogy turisztikai látványosságként egy teljes szórakoztató központot hoztak létre több 10 emelet mélységben. óriáskerék, csónakázó tó, minigolf, amfiteátrum, … áll a kíváncsi túristák rendelkezésére legyenek azok akár gyerekek, akár idős korúak.

Rövid állomásunk volt Kőrösfőn a kirakodó vásárnál, ahol még be lehetett szerezni egy-egy jellegzetes ajándéktárgyat az otthoniak számára.

Végül utolsó külföldi megállónk a Királyhágón volt, ahol még egy pillantás vetettünk Erdély kapujára, és fotók is készültek a szép látványról.

A két utazás között folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés folyt a salgótarjáni és a sepsiszentgyörgyi iskola között, kiterjesztve ezt a közben elkészült munkákra, feladatokra is.

A Puskás Líceum diákja 2018. június 5-én indultak el hozzánk, és ez a napjuk az utazással telt.

„In medias res” a közös vegyes csoportos vetélkedővel fogadtuk iskolánkban a vendégeket. Majd a foci visszavágóra került sor, és közben a lányok is kedvet kaptak egy mérkőzés erejéig a bőr rúgásához.

Ezt követően kis csoportokra osztódva mi is bemutattuk az iskolánkat. Technikai okok miatt a 2. és 3. nap délutáni programját fel kellet cseréljük.

Így a szerdai napon Somoskőbe a Petőfi-kunyhóhoz indultunk, ahol egy rövid irodalmi megemlékezés keretében közösen koszorút helyeztünk el. Átlépve a szlovák oldalra az egyedülálló természeti képződményben, a Bazaltömlésben gyönyörködhettünk a vendégeinkkel együtt. Közülük néhányan a szemközti tisztáson medvét véltek felfedezni – hittünk nekik, a Szent Anna tavi kalandunk után különösen- illetve épp pár nappal ezelőtti hír volt, hogy Somoskőújfalunál a vasúti sínek közelében medvét láttak ( azóta már Sándorfalvánál be is fogták). A Somoskői vár felfedezése után Salgóbányára kirándultunk, ahol a vár festői látványa és az innen nyíló kilátás Petőfit a Salgó c. vers megírására ihlette. Haza felé indulva Salgóbánya szülöttéről elnevezett, Zenthe Ferenc Emlékpark mellett haladtunk el; megemlékezve a nemzet színészéről.

Csütörtökön az Uzoni Iskola aulájában telt ház előtt közös irodalmi műsorral kezdtünk, melyet az kazári Aba Sámuel Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény tanulói, a Nagy Zsivajgó gyermektánc együttes tagjai nyitottak meg , Gömöri táncokat bemutatva a közönségnek. Felkészítő tanáruk Farkas Rózsa volt.

Az Uzonis diákok élménybeszámolói után a sepsiek mutatkoztak be Salgótarjánban, majd ezt követte a színpadon a díjak kiosztása. (Vetélkedők, foci-fiú/lány és a székelyföldön készült diákfotók versenyének győzteseit hirdettük ki)

Ezután került sor az információs tablókból álló kiállítás, valamint a fotó-kiállítás megnyitására.

Iskolánk valamennyi tanulójának emlékezetes maradt ez a műsor – különösen a medve-kalandok tetszettek.

A Szondi két apródja c. ballada kihagyhatatlan volta miatt az iskolából a Drégelyi várhoz indultunk útbaejtve Balassagyarmatot. Itt a Palóc Múzeum kiállításait megtekintve környékünk életmódjával, hagyományaival, szokásaival ismerkedhettek meg erdélyi vendégeink.

Kora estébe nyúlóan az Unesco- világörökség részét képző Hollókőn a Palóc Múzeumban látottakat testközelből is tanulmányozhatták a kirándulók, akik közül néhányan még a korábbi várlátogatásokat meg nem únva, még itt is megmászták a falakat. Az Ófalu  utcáin sétálva szinte visszamentünk az időben.

Kissé fáradtan, de élményekkel gazdagodva térhettünk vissza Salgótarjánba, ahol a közös munkát értékelve a jövőre nézve új tervek szövögetésébe fogtunk. Ezek az értékelő beszélgetések már a buszra várva, ill. az utazás közben elkezdődtek.

Vendégeink pénteken (06. 08.) kora reggel indultak haza, információink szerint szerencsésen még aznap éjszaka Sepsiszentgyörgyre is érkeztek.

Az élménybeszámolók természetesen azóta is folynak, az iskolában 2018. június 12-én tartunk egy értékelő órát is, amin valamennyi utazáson részt vett diák elmondhatja tapasztalatait szubjektíven, de készítettünk egy objektívebb ún. „elégedettségi kérdőívet” is a kollégákkal, a jövőre nézve szeretnénk még jobban megismerni a diákjaink igényeit, milyen jó ötletekkel állnak elő, mit szeretnének , ha másképp alakítanánk (már, ami rajtunk múlik).

A nemzeti összetartozás érzését talán sikerült a hasonló korú fiatalok közös programokon való részvételével kialakítani, serkentgetni, és kollégáimmal azt gondoljuk, hogy ha valamit jobban megismernek, jobban is tisztelnek, sőt ha közelebb kerülnek, akkor barátságosabbá is válhatnak egymással, akár még meg is szerethetik a határainkon túl élő magyar nyelvet beszélő kortársaikat. Ez pedig hosszútávon mindannyiunk javát szolgálhatja.

A Hetek Országos Közéleti Hetilap XXII. évfolyam, 26. számának 23. oldalán való megjelenés.

A Nógrád Megyei Szuperinfó 2018. 06. 21-ei számában megjelent újságcikk.

A Nógrád Megyei Szuperinfó 2018. 06. 21-ei online száma.

A Salgótarjáni Városi Televízióban megjelent video.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

WordPress Lightbox Plugin