Névadónk

Iskolánk névadója, Uzoni Péter

 

uzoni.peter

Uzoni Péter Budapesten született 1952. január 1-jén. Budapesten járt általános iskolába, középiskoláit a Debreceni Református Kollégiumban és a Budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban végezte. 1970-ban itt érettségizett kitűnő eredménnyel. Még ebben az évben beiratkozott a Drezdai Műszaki Egyetemre, ahol 1974 novemberében mezőgazdasági járműgépészet szakon szerzett diplomát. 1979-től két évig az evangélikus teológia akadémia levelező tagozatos hallgatója volt. 1990-ben szerezte meg a Közép-kelet Európai Bibliaiskola és Lelkészképző Intézetben (a Szent Pál Akadémia korábbi elnevezése) második diplomáját.

1973 decemberében nősült. Feleségével, Mártával leélt huszonhárom évi házasságuk során hét gyermekük született. Feleségével együtt 1981-ben tértek meg, és lettek az akkor még névtelen, majd először „Isten Gyülekezete” néven illegálisnak minősített Hit Gyülekezete tagjai. Megalapítása óta tanított a Hit Gyülekezete teológiai főiskoláján a Szent Pál Akadémián. Rendszeresen publikált a hazai szakfolyóiratokban.

1989-ben ő indította el a Hit Gyülekezetén belül a hitoktató képzést. 1993-ban a főiskola igazgatótanácsának tagja, 1995-től kezdődően főigazgató-helyettese és a teológiai tanszék vezetője volt. Alapítója és 1989. óta elnöke a „Józan Élet” Egészség-, Család- és Ifjúságvédő Keresztény Egyesületnek. Élete mindannyiunk számára példa értékű volt.

A Magyar Köztársaság miniszterelnöke 1995. július 1-jén főiskolai tanárrá nevezte ki. Ettől az évtől kezdve az Országos Akkreditációs Bizottság tagjaként dolgozott.

Uzoni Péter 1991-ben rendszeresen szolgált a salgótarjáni Hit Gyülekezetében is. Rendszeresen tartott Salgótarjánban bibliaiskolát, házassági tanácsadást, és igehirdetésekkel nyújtott szellemi táplálékot a hívők számára. Uzoni Péter 1996. december 27-én bekövetkezett haláláig a Hit Gyülekezete országos elnökségének vezetője, a Hit Gyülekezete elnöke volt.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

WordPress Lightbox Plugin