A felvételi eljárás rendje

Az Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2020/2021. tanévben

Rövid ismertető

Intézményünk 2003-ban nyitotta meg kapuit általános iskolaként, gimnáziumi képzést 2007/2008-as tanévtől folytat. A gimnáziumi képzés négy évfolyamos, általános tantervű, két idegen nyelv oktatásával (angol nyelvi haladó, német nyelvi kezdő csoportokkal).

Az iskolában keresztény szellemiségű nevelés és oktatás folyik, amelynek része többek között a kötelező tanóraszámban a tantervbe iktatott Ó- és Újszövetségi bibliaismeret oktatás. Az iskola tevékenysége során tiszteletben tartja a tanuló és gondviselője lelkiismereti és vallásszabadságát.

Tanulóink tudomásul veszik, hogy az iskola, mint egyházi fenntartású intézmény a fent említett módon világnézetileg elkötelezett köznevelési intézmény, ezért az iskolánkba való felvétel feltétele, hogy a tanuló (illetve törvényes képviselője) elkötelezze magát az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában és a Házirendben meghatározott erkölcsi és magatartási normákat illetően.

A 2021/2022. tanévre vonatkozó felvételi eljárás ütemezése

Az Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola felvételi vizsgát tart a gimnáziumba jelentkező tanulók számára. A felvételi vizsga anyaga az általános iskolában tanultakra épül. A felvételi eljárásban való részvételt nem kötjük semmiféle felvételi előkészítőn való részvételhez. A felvételi eljárásunk három részből áll: központi írásbeli felvételi vizsga, általános iskolai tanulmányi eredmények, valamint egy szóbeli beszélgetés (50%; 30%; 20%). Az egyéni elbírálásra való igényt a jelentkezési lap benyújtásakor külön kérelemben jelezni kell, de csak az Alapító Okiratunkban felsorolt SNI kategóriákba tartozó diákokat van módunk felvenni: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő tanulók). Számukra a felvételi eljárás alatt a szükséges körülményeket biztosítjuk és az eredmény megállapításánál figyelembe vesszük a rájuk vonatkozó érvényes szakvéleményüket.  

A felvételi eljárást az emberi erőforrások minisztere által kiadott: 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak alapján szervezzük meg.

Középfokú iskolába a jelentkezés a központilag kiadott jelentkezési lapon történik (jelentkezési lap + adatlap), melyet az általános iskolák továbbítanak a megfelelő helyekre.

Az intézményünkben végzett 8. osztályos tanulók számára biztosítjuk a középiskolai továbbtanulást, amennyiben a tanuló tanulmányi munkája megfelelő és magatartása nem kifogásolható, valamint részt vesz a központi írásbeli vizsgán.

A központilag kiadott felvételi jelentkezési lapoknak az általános iskolákba való beadási határideje: 2021. február 19.

Az írásbeliről:

Minden gimnáziumunkba jelentkező tanulónak központi írásbeli felvételi vizsgán kell részt vennie matematikából és magyar nyelvből, melynek megírására iskolánk is lehetőséget biztosít.

 Az írásbeli vizsgára való jelentkezés határideje: 2020. december 4.

Ez a jelentkezés – a hozzávaló jelentkezési lapok az Internetről letölthetők illetve az iskoláktól beszerezhetők; a vizsgát az OH szervezi (honlapja: www.oktatas.hu) – csak az írásbeli megírására vonatkozik, nem jelent automatikus felvételi jelentkezést az iskolába.

A központi írásbeli időpontja: 2021. január 23. 10.00 óra.

Pótnap: (orvosi igazolással vagy rendkívüli esemény közbejötte miatt!) 2021. január 28. 14.00 óra.

A tanulók az elért eredményükről írásbeli értesítést kapnak 2021. február 8-ig. (Az értékelő lapot majd a felvételi jelentkezési lappal együtt kell a választott iskolába eljuttatni.) Ezt az eredményt az érintett iskolák elfogadják és a felvételi eredménybe, rangsor kialakításába valamilyen módon beszámítják.

Az előzetes tanulmányi eredményekről:

A felvételi eljárás során a következő tanulmányi eredmények számítanak:

5., 6., 7. évfolyamok év végi, 8. évfolyam félévi eredményei magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és az eddig tanult idegen nyelv. Ezeken kívül a magatartás és szorgalom minősítéseit is figyelembe vesszük. Ezeket az eredményeket a központilag kiadott jelentkezési lapon kell feltüntetni.

A szóbeli meghallgatásról:

A szóbeli meghallgatás egy általános tájékozódó beszélgetésből áll, amely iskolánk világnézeti elkötelezettségével is kapcsolatos. Az eljárásunknak ez a része a felvétel szempontjából döntő jelentőségű lehet.

A szóbeli időpontját (beosztás) az Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskolában kihelyezett lista alapján tudhatják meg az érdeklődők.

A szóbeli meghallgatás időpontja: 2021. február 24-25.

A beosztásról külön értesítést nem küldünk, tájékozódni lehet az iskolában kihelyezésre kerülő listáról.

Az eredményeket, rangsort, ideiglenes felvételi jegyzéket (oktatási azonosító szám alapján) a szóbelit követően 5 napon belül nyilvánosságra hozzuk, az iskola aulájában kihelyezzük.

Értesítés:

2021. április 30-ig a középiskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Beiratkozás időpontja: 2021. június 24.

Egyéb információk az iskolából kérhetők.

Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola, 3104 Salgótarján Nagymező út 5/A

OM azonosító: 200328

Képzési forma: általános gimnázium

Tagozat kód: 0001

Telefon: 32/422-555, e-mail: iskola@uzoni.hu

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

WordPress Lightbox Plugin