A középiskolai felvételi eljárás rendje

Az Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2023/2024. tanévben

Rövid ismertető

Intézményünk 2003-ban nyitotta meg kapuit általános iskolaként, gimnáziumi képzést 2007/2008-as tanévtől folytat. A gimnáziumi képzés négy évfolyamos, általános tantervű, két idegen nyelv oktatásával (angol nyelvi haladó, német nyelvi kezdő csoportokkal). Az iskolában keresztény szellemiségű nevelés és oktatás folyik, amelynek része többek között a kötelező tanóraszámban a tantervbe iktatott Ó- és Újszövetségi bibliaismeret oktatás. Az iskola tevékenysége során tiszteletben tartja a tanuló és gondviselője lelkiismereti és vallásszabadságát.

Tanulóink tudomásul veszik, hogy az iskola, mint egyházi fenntartású intézmény a fent említett módon világnézetileg elkötelezett köznevelési intézmény, ezért az iskolánkba való felvétel feltétele, hogy a tanuló (illetve törvényes képviselője) elkötelezze magát az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában és a Házirendben meghatározott erkölcsi és magatartási normákat illetően.

A 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi eljárás ütemezése

Iskolánk felvételi eljárásában a tanulmányi eredmények számítanak, valamint egy világnézeti hovatartozással kapcsolatos beszélgetés.

Középfokú iskolába a jelentkezés a központilag kiadott jelentkezési lapon történik (jelentkezési lap + adatlap), melyet az általános iskolák továbbítanak a megfelelő helyekre.

Az intézményünkben végzett 8. osztályos tanulók számára biztosítjuk a középiskolai továbbtanulást, amennyiben a tanuló tanulmányi munkája megfelelő és magatartása nem kifogásolható.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak; ennek határideje: 2024. február 21.

Az előzetes tanulmányi eredményekről:

A felvételi eljárás során a következő tanulmányi eredmények számítanak:

5., 6., 7. évfolyamok év végi, 8. évfolyam félévi eredményei magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és az eddig tanult idegen nyelv. Ezeken kívül a magatartás és szorgalom minősítéseit is figyelembe vesszük. Ezeket az eredményeket a központilag kiadott jelentkezési lapon kell feltüntetni.

A szóbeli meghallgatásról:

A szóbeli meghallgatás egy általános tájékozódó beszélgetésből áll, amely iskolánk világnézeti elkötelezettségével kapcsolatos. Az eljárásunknak ez a része a felvétel szempontjából döntő jelentőségű lehet.

A szóbeli beosztásról külön értesítést küldünk. A szóbeli meghallgatás időpontja: 2024. március 11-12.

A jelentkezők felvételi jegyzékét (oktatási azonosító szám alapján) 2024. március 22-ig nyilvánosságra hozzuk.

Értesítés:

2024. május 2-ig a középiskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Beiratkozás időpontja: 2024. június 27.

Egyéb információk az iskolából kérhetők:

Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola, 3104 Salgótarján Nagymező út 5/A

OM azonosító: 200328

Képzési forma: általános gimnázium

Tagozat kód: 0001

Telefon: 32/422-555, e-mail: iskola@uzoni.hu

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

WordPress Lightbox Plugin