Tanév rendje

Tanév rendje – 2022/2023

Tanévkezdés: 2022. szeptember 1.

Őszi szünet: a Kormány döntése értelmében elmarad!

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő).

A szorgalmi idő első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskola 2023. január 27-ig értesíti a tanulókat és a szülőket az I. félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 17. (hétfő).

Tervezett tanítás nélküli munkanapok: 2022. november 2. (áramszünet miatt), 2023. április 12-13-14.

Csak a gimnáziumban további 3 nap (érettségi szünet): május 9-10-11.

Országos kompetenciamérés (szövegértési, matematikai és természettudományi kompetencia-, valamint angol nyelvi mérés):

A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, a Hivatal által elkészített digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.

Az előző évektől eltérően idén a mérésekben a 4-11. évfolyamok érintettek!

– A 10. évfolyamos bemeneti mérés lebonyolítása: 2022. szeptember 26. – október 7.

– A 8. évfolyamos bemeneti mérés lebonyolítása: 2022. október 10. – 21.

– A 6. évfolyamos bemeneti mérés lebonyolítása: 2022. október 24. – november 11.

– A 4., 5. évfolyamos bemeneti mérés lebonyolítása: 2022. november 14. – 30.

A kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor, melynek lezárásához kapcsolódó adatait 2023. június 15-ig kell megküldeni az OH részére.

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát 2023. január 9 – 2023. május 12. között kell elvégezni és 2023. június 15-ig a Nemzeti Egységes Tanulói Fittség Teszt rendszerbe feltölteni. 

Középszintű érettségi vizsga napjai és lebonyolítása: A 2023. évi május-júniusi írásbeli vizsgákra 2023. május 8-25. között, a 22/2022. (VII.29.) BM rendeletben foglaltak szerint kerül sor iskolánkban. A középszintű szóbeli érettségi vizsga időpontja az Uzoni Péter Gimnáziumban: 2023. június 19-20.

A tanév utolsó tanítási napja: 2023. június 16. (péntek), a gimnázium befejező évfolyamán 2023. május 4. (csütörtök)

Ballagás: a 12. évfolyamon 2023. május 5-én , 8. évfolyamon 2023. június 16-án

Tanévzáró és bizonyítványosztás: 2023. június 22.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

WordPress Lightbox Plugin